آموزش کنترل ذهن

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همیشه به دنبال راهی بودم که بتوانم خودم تغذیه ای به ذهن خودم بدهم خودم می خواهم در زندگی خودم هم مشابه مواردی باشد که به ذهن خودم وارد می کنم باشد و این اتفاق به تدریجی در زندگی ام رخ داد .

1
49,000 تومان